Real Estate

Vastgoed

Als je eenmaal rijkdom hebt opgebouwd, zijn er verschillende manieren om het voor je te laten werken. U kunt het op een spaarrekening zetten, beleggen op de beurs of beleggen in onroerend goed.


Investeren in onroerend goed is geld investeren in gebouwen, dat wil zeggen de grond en bijbehorende gebouwen die aan de grond vastzitten. Het doel hiervan is om rendement te behalen, zodat u uiteindelijk meer geld verdient dan u heeft geïnvesteerd. U kunt op verschillende manieren beleggen in onroerend goed, vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen direct en indirect beleggen in onroerend goed.


Direct beleggen betekent de daadwerkelijke aankoop van een vastgoedobject en indirect beleggen in vastgoed is op de beurs in gerelateerde vastgoedfondsen en instellingen.


Direct investeren in vastgoed


Een belangrijk voordeel van direct beleggen in vastgoed ten opzichte van sparen en beleggen in aandelen is dat het minder inflatiegevoelig is. Als de prijzen stijgen, stijgen de huren en vastgoedwaarden over het algemeen mee. Het wordt ook vaak gezien als risicospreiding. Als u bijvoorbeeld belegt in aandelen en obligaties, kan een vastgoedbelegging u beschermen tegen een daling van de aandelenmarkt. Daarnaast kies je zelf waar je in investeert. Vastgoed is ook een soort productiemiddel, omdat je rendement ontvangt in de vorm van huurinkomsten, dus je profiteert elke maand van je vastgoedinvestering. Hiermee betaal je de maandelijkse kosten en eventuele financiering van de woning. Wat er nog van over is, kunt u herbeleggen of gebruiken om uw inkomen aan te vullen.


Een nadeel van direct beleggen in vastgoed is dat je wel kennis en kunde nodig hebt, omdat je een goede keuze moet maken waarin je gaat beleggen en je ook zelf verantwoordelijk moet zijn voor het beheer en de beheertaken. Ten tweede is uw belegging niet liquide, in tegenstelling tot beleggen in een vastgoedfonds waar uw geld direct beschikbaar is. Daarnaast heeft u meer eigen vermogen nodig als u direct in vastgoed belegt.


Er zijn ook andere risico's verbonden aan het beleggen in onroerend goed. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met leegstand en wanbetaling. Ook is het de vraag of de langjarige huur nog voldoende is om de stijgende rente te dekken.Indirect investeren in vastgoed


Er zijn verschillende voor- en nadelen van beleggen in indirect vastgoed. Ten eerste heb je geen specifieke kennis nodig. Daarnaast maken vastgoedfondsen het mogelijk om structureel risico te spreiden door te beleggen in vastgoed, bijvoorbeeld op verschillende locaties of soorten vastgoed. Het derde voordeel is dat in- en uitstappen vrij eenvoudig is omdat je niet hoeft te wachten op een koper. U kunt ook met een relatief laag bedrag beleggen in een vastgoedfonds.


Een nadeel van beleggen in indirect vastgoed is dat u niet kunt kiezen in welk vastgoed u belegt. Daarnaast kan de waarde van een aandeel sterk worden beïnvloed door het 'gevoel' op de beurs, terwijl de waarde van vastgoed in werkelijkheid niet op dezelfde manier beweegt.